آیت الله نمر

تقدیم به شیعه ی مجاهد، آیت الله نمر باقر النمر، عالم مبارزی که اعراب جاهلی حکم اعدامش را صادر کردند:

 

وای بر ما

اگر گلوی تو را، طناب به دستانِ یهودی

یهودیانِ وهابی

بفشارند؛

وای بر ما

که گلوی تو گلوی شیعه است... 


/ 0 نظر / 30 بازدید