در این دیار...

به گفتگوی کودکان و نوجوانان و جوانان گوش فرا می دهم، سخن از بازیست.

به درد دل بزرگسالان دل می دهم، سخن از پول است.

به پای درس پیران می نشینم، سخن از گذشته و از دست رفته هاست.

در این دیار انگار

برای شنیدن از حقیقت، باید به سراغ نوزادان رفت...

/ 1 نظر / 5 بازدید
تیریپ

برو به قرآن گوش بده حضرت[لبخند]