قصه هایم قصه های رفته از یاد است...

سخنی درباره ی من

بسم الله الرحمن الرحیم


من علی مویدی هستم. می گویند شاعرم. اینکه درین سخن صادقند یا کاذب، یحتمل در اولین ملاقاتشان با حضرت ملک الموت مشخص می شود. هدفم از احداث این فضای کوچک مجازی، ارائه ی منقوشات ذهنی، و تخیلات گاه و بیگاه خودم و بعضی دیگر بود. همین! حال آیا درین میان نیتم فقط رضای خدا بوده یا رضای ابلیس علیه اللعنه را هم کمی مد نظر داشتم، قضاوتش بماند برای بعد. اما خوب میدانم که درین حجره های بی در و پیکر اینترنتی، (البته در بعضی از آنها) خبری از کباب نیست بلکه فقط خر داغ می کنند! داغ شدن این خران یک طرف، آب افتادن دهان یک عده کباب ندیده هم یک طرف (البته دور باد از مقام شما این تعبیرات). گفتم بگذار در این گیر و دار بازار همه چیز فروش اینترنت، ما هم کالایی -هرچند ناچیز- را بر سرش جار بزنیم شاید ادای دینی باشد به بازاریان منصف این راسته، و خریداران خوش طینتشان. خداوندا! در این مسیر یاری ام کن

 

 

والسلام علی من اتبع الهدی

علی مویدی-30 آذر 1391

ساعت: 18:29.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.